Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol idézetek

 

Don’t ever leave the one you love for the one you like! Because the one you like will leave you for the one they love… ~ Soha ne hagyj el valakit, akit szeretsz, egy olyan miatt aki tetszik, mert aki tetszik majd elhagy valakiért, akibe szerelmes…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometimes I wonder if life is really worth it, then I look at you, you give me a smile and I know: it is.
~Néha eltunodöm, vajon érdemes élni? Aztán rád nézek, te rám mosolyogsz, és már tudom, hogy a válasz: igen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A life without love is like a year without summer!
~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

You don’t marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.
~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A life without love is like a year without summer
~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How do you expect me to live alone while my life revolves around you ?
~ Hogy várod el tőlem hogy magányosan éljek, miközben az életem körülötted forog?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m not afraid of love; i’m afraid of not being love back…
~ Nem a szerelemtől félek, hanem attól, hogy nem szeretnek majd viszont…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relationships are like glass: sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.
~ A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Everything i know about breaking hearts i learned from you…
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m broken, I’m alone, as days go by - my heart grows cold :(
~ Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl :(

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevermind what i do or what i think…you love someone else
~ Teljesen mindegy hogy mit teszek vagy gondolok…te mást szeretsz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sometimes we smile just to keep back the tears…
~ Néha csak azért mosolygunk h visszatartsuk a könnyeinket…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pain is, when you know, what you shouldn’t feel,and you still can’t do anything against it…
~ Fájdalom az,amikor tudod,hogy mit nem szabadna érezned,és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Big love is not like the poems.There’s the groove and the passion, but later there will be only the pain.Andthe latter is the longest…
~ A nagy szerelem sem olyan, mint a versekben. Van a mámor és a szenvedély, de később csak a fájdalom marad. És az utóbbi sokkal tovább tart…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In life there are 3 things that shouldnt be broken: Toys, Glass & Hearts.
~ Az életben 3 dolog van, amit nem lehetne összetörni: a játékok, az üveg és a szívek…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The greatest mistake you can make in your life is continually fearing that you’ll make one.
~ A legnagyobb hiba amit életed során elkövetsz az, ha állandóan attól félsz, hogy elkövetsz egyet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Being happy doesn’t mean everything is totally perfect
~ Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You’ve got to fight for your every dream, because who’s to know, which one you let go would’ve made you complete!! ~ Minden álmodért harcolnod kell, hiszen ki tudja: lehet, hogy amelyiket elengeded, éppen az tenne teljessé!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shoot for the moon! Even if you miss, you will lend amongst the stars.
~ Célozd meg a Holdat - még ha el is hibázod, a csillagok között landolsz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Life is about trusting your feelings. Taking chances. Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on…
~ Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Never apologize for saying what you feel, it’s like apologizing being you.
~ Soha ne kérj bocsánatot azért, amiért kimondod azt amit érzel, ez olyan mintha saját magad miatt kérnél bocsánatot.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Live life how you want & not how the others want you to!
~ Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When you try your best but you don’t succeed, when you get what you want but not what you need.. when you lose something you can’t replace, when you love someone but it goes to waste- could it be worse? (Coldplay dalszöveg részlet)
~ Mikor a legjobbat próbálod kihozni magadból, de nem sikerül; mikor megkapod amit akartál, de nem azt amire szükséged lenne; mikor elveszítesz valamit, amit nem lehet pótolni; mikor szeretsz, de hiába teszed - lehet ennél rosszabb?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


At first be a friend of yourself and the others will be so too. ~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


People hold onto something because they fear nothing this great will ever happen to them again. ~ Az ember kapaszkodnbak valamibe, de csak azért, mert attól félnek, hogy még egy ilyen nagyszerű dolog nem fog velük megtörténni újra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt. ~ A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


It’s hard to wait for something that you know might never happen but it’s even harder to give up when it’s everything you ever wanted. ~ Nehéz olyasmire várni, amiről tudod, hogy talán soha nem fog megtörténni; de még nehezebb feladni, mikor ez az, amit mindig is akartál.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I’ve been waiting, hoping, dreaming that you’re would come back, but i know the ending of this story: you’re never coming back to me… ~ Várom, remélem, álmodozom arról hogy visszajössz, de ismerem a történet végét: soha nem fogsz visszajönni hozzám..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


In a perfect world, this could never happened, in a perfect world, you’d be still here ~ Egy tökéletes világban ez sohasem történt volna meg, egy tökéletes világban Te még mindig itt lennél…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I sat next to you & watched you smile.So many kids but I only see you, but I don’t think you notice me. ~ Melletted ültem és néztem ahogy mosolyogszAnnyi srác, mégis csak téged látlak, de te tudomást se veszel rólam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


You broke my heart into 1000 pieces & you say it’s because i deserve better?!~ Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert “jobbat érdemlek” ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Still hoping, still beating this heart in me…~ Még mindig remél, még mindig dobog ez a szív bennem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I know you love me, you’re just afraid of what others will think,but why do I still love you? Why can’t I just let go?! ~ Tudom, hogy szeretsz, és csak attól félsz, hogy mások mit fognak gondolni,de akkor miért szeretlek még mindig? Miért nem tudlak elengedni?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I want to be remembered as a girl who always smile even when her heart is broken.~ Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog, még akkor is, ha összetört a szíve ….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gurls … We fall for stupid boys,We make lots of dumb mistakes, We like to act stupid and laugh really loud,but us, Gurls, we’re really good at 1 thing:staying strong … ~ Csajok … Hülye srácokba zúgunk bele,Elkövetünk pár buta hibát,Szeretjük megjátszani a hülyét és hangosan röhögni,de, mi, lányok, egy dologban vagyunk igazán jók:erősek tudunk maradni …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Why can’t I be that girl you talk to all friends about?The one, that puts that gorgeous smile on your face,The one that you wanna be with,Why can’t I be that girl … ? ~ Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra,Az egyetlen, akivel lenni akarsz,Miért nem lehetek ÉN az a lány … ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


These foolish games are tearing me apart and your thoughtless words are breaking my heart~ Ezek az ostoba játékok darabokra tépnek és a meggondolatlan szavaid összetörik a szívem. :(
You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume …~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


My heart is bleeding and this pain will not pass… ~ Vérzik a szívem és ez a fájdalom nem akar elmúlni…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I don’t cry over what you said…it’s what you didn’t say that hurts the most. ~ Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem..
leginkább az fáj, amit nem mondtál ki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nobody will loves you more than I do.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Senki nem fog jobban szeretni nálam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


…because there are things that have not changed, for example, how much I love him wildly and desperately… ~ …mert vannak dolgok amik nem változnak, például az, hogy milyen vadul és kétségbeesetten szeretem…